دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی تولید ارقام بومی و پرمحصول برنج در روش¬های سنتی و مکانیزه در شهرستان ساری )

نویسندگان: محمدجابر انصاری , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه بهره اقتصادی ارقام برنج تولید شده به صورت مکانیزه و سنتی در شالیزارهای شهرستان ساری با تکمیل پرسشنامه بصورت حضوری انجام گردید. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد در کشت مکانیزه ارقام پر محصول با 4417 کیلوگرم برنج سفید در هکتار تولید شد. عملکرد کمتر و هزینه بیشتر در کشت سنتی ارقام محلی سبب شده که هزینه تولید به ازای هر کیلوگرم برنج سفید دارای بیشترین مقدار خود باشد و به ازای هر کیلوگرم 32307 ریال هزینه مصرف شد درحالی که درکشت مکانیزه ارقام پر محصول کمترین هزینه¬ها و بیشترین عملکرد وجود داشته و باعث شد که هزینه تولید به ازای هر کیلوگرم تا میزان 19381 ریال کاهش پیدا کند. به طور میانگین بیشترین درصد هزینه تولید برای مرحله برداشت کردن است و 39% هزینه¬هاکه معادل 25131850 ریال می¬باشد در این مرحله هزینه شد. بعد از این مرحله، مراحل داشت، خزانه و نشاء و آماده¬سازی زمین قرار داشت که به ترتیب 28%، 20% و 13% درصد هزینه¬ها را شامل ¬شد. همچنین سهم ماشین¬آلات در روش¬های مکانیزه برابر 40 درصد مشخص گردید که در روش سنتی میزان 31 درصد بود. با افزایش این سهم، هزینه استفاده از نیروی انسانی از 24 درصد در کشت سنتی به 9 درصد هزینه¬ها در کشت مکانیزه کاهش پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, شاخص¬های اقتصادی, هزینه¬های تولید, ارقام برنج, مکانیزه و سنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049656,
author = {انصاری, محمدجابر and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی اقتصادی تولید ارقام بومی و پرمحصول برنج در روش¬های سنتی و مکانیزه در شهرستان ساری},
booktitle = {دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص¬های اقتصادی، هزینه¬های تولید، ارقام برنج، مکانیزه و سنتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی تولید ارقام بومی و پرمحصول برنج در روش¬های سنتی و مکانیزه در شهرستان ساری
%A انصاری, محمدجابر
%A خرم دل, سرور
%J دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2015

[Download]