اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم , 2014-09-21

عنوان : ( مروری براستانداردهای اعتباربخشی وراهکارهای اجرای موثر آن درایران )

نویسندگان: مریم رمضانی , آذر کفاش پور , احمد زنده دل , تورج صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمانها برای حرکت به سمت تعالی ناگزیربه استقرار سیستم های نوین ارزیابی هستند اعتباربخشی یکی ازسیستم های ارزیابی استاندارداست که به خاطراهمیت کارایی ونقش اساسی آن درارتقای کیفیت خدمات سلامت بطور گسترده درسطح جهان برای ارزیابی سیستم های خدمات درمانی مورداستفاده قرارمیگیرد اجرای این استاندارد درایران نیز ازسال 1391 رسما به بیمارستانها ابلاغ و اجرای یگردید اشنایی با این استاندارد راه گشای اجرای بهینه آن خواهد بود دراین مقاله جهت اجرای موثرتر استانداردهای اعتباربخشی پیشنهاد میگردد که ابتدا بیمارستانهای داوطلب بصورت پایلوت اقدام به اجرای استانداردهای اعتباربخشی نموده و اجرای استانداردها توسط بیمارستانهای خیریه دراولین مراحل اجرای این استاندارد و تاروشن شدن ابهامات سنجه های اعتباربخشی به تعویق افتدوموانع موجود شناسایی وجهت رفع آن اقداماتی صورت گیرد

کلمات کلیدی

, استانداردهای اعتباربخشی , استقرار , بیمارستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049681,
author = {مریم رمضانی and کفاش پور, آذر and احمد زنده دل and تورج صادقی},
title = {مروری براستانداردهای اعتباربخشی وراهکارهای اجرای موثر آن درایران},
booktitle = {اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {استانداردهای اعتباربخشی ، استقرار ، بیمارستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری براستانداردهای اعتباربخشی وراهکارهای اجرای موثر آن درایران
%A مریم رمضانی
%A کفاش پور, آذر
%A احمد زنده دل
%A تورج صادقی
%J اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
%D 2014

[Download]