سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین , 2014-09-04

عنوان : ( رقابت پذیری در عصر جدید؛بررسی تطبیقی مدل ها ی الماس )

نویسندگان: آذر کفاش پور , مهشاد عرفانی خانقاهی , الهه شیعه زاده یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط امروز سازما ن ها و مدیران را با چالش های جدیدی رو به رو می سازد و هر روز پویاتر از قبل می شود. گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات، ظهور بازارهای منطقه ای و نظیر اینها، چالش هایی هستند که بنگاه ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیت های اقتصادی با آنها روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. این امر موجب گردیده تا بنگا هها ، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری و تقویت آنها بپردازند. از این رو در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری و تفاوت میان رقابت سنتی و مدرن معرفی شده است. گرچه جهت توجیه و تفسیر رقابت پذیری و عوامل مؤثر بر آن نظریه و مدل های مختلفی مطرحشده، اما از آنجایی که در این میان مدل الماس پورتر در میان مدل های مطرح شده در رقابت مدرن، از اهمیت ویژه ای برخورداراست؛ در ادامه مدل الماس پورتر مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، به برخی از انتقادات مطرح شده درباره مدل، با بسط مدل های الماس پاسخ داده شده است

کلمات کلیدی

, رقابت پذیری, مدل الماس, مدل 9 عاملی, الماس مضاعف(اولیه), الماس مضاعف ثانویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049683,
author = {کفاش پور, آذر and مهشاد عرفانی خانقاهی and شیعه زاده یزدی, الهه},
title = {رقابت پذیری در عصر جدید؛بررسی تطبیقی مدل ها ی الماس},
booktitle = {سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {رقابت پذیری، مدل الماس، مدل 9 عاملی، الماس مضاعف(اولیه)، الماس مضاعف ثانویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رقابت پذیری در عصر جدید؛بررسی تطبیقی مدل ها ی الماس
%A کفاش پور, آذر
%A مهشاد عرفانی خانقاهی
%A شیعه زاده یزدی, الهه
%J سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
%D 2014

[Download]