ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی امکان کاهش مصرف علف‌کش فورام سولفورون ( OD 5/22 درصد) در ذرت، آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در سه تکرار، در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد، انجام شد. الگوی کاشت ذرت در 3 سطح (کاشت یک ردیفه در ردیف هایی بفواصل 75 سانتی متر ، کاشت دو ردیفه بصورت موازی در طرفین پشته هایی بفواصل 75 سانتی متر و کاشت دو ردیفه بصورت زیگزاگ در طرفین پشته هایی بفواصل 75 سانتی متر) به عنوان کرت های اصلی و روش کاربرد نیتروژن در 2 سطح (پخش سراسری و نواری در روی ردیف های روش کاشت تک ردیفه ذرت و بین ردیف های روش‌های کاشت دو ردیفه ( از منبع اوره 46 درصد) و مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون در 4 سطح (100، 75 ، 50 و صفر درصد مقدار کاربرد توصیه شده آن (2 لیتر ماده تجاری در هکتار) در مرحله 4 برگی ذرت، به عنوان کرت های فرعی بودند. نتایج نشان دادند که اثر الگوی کاشت بر زیست توده و تراکم علف های هرز معنی‌دار نبود. با این وجود توزیع کود نیتروژن بصورت نواری در مقایسه با توزیع سراسری آن منجر به کاهش حدود 25 و حدود 10 درصدی تراکم و زیست توده کل علف های هرز در واحد سطح شد بطور کلی نتایج نشان داد که در صورت استفاده از الگوی کاشت دو ردیفه و توزیع نواری کود نیتروژن می‌توان دز مصرفی علف کش فورام سولفورون را به میزان 50 درصد کاهش داد.

کلمات کلیدی

, آرایش کاشت, دز کاهش یافته, زیست توده علف های هرز, سولفونیل اوره ها, سینگل کراس 704
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049687,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and قنبری, علی and آفریکان, روح اله},
title = {بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز},
booktitle = {ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آرایش کاشت، دز کاهش یافته، زیست توده علف های هرز، سولفونیل اوره ها، سینگل کراس 704},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%A آفریکان, روح اله
%J ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2015

[Download]