ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( ارزیابی تاثیر برخی از علف کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو )

نویسندگان: رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجعه به متن مقاله در فایل پیوست

کلمات کلیدی

, ارادیکان, اکسی فلورفن, پندیمتالین, تریفلورالین, متری بیوزین و وجین علفهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049697,
author = {محمدنژادلجی, رحیم بخش and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی تاثیر برخی از علف کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو},
booktitle = {ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ارادیکان، اکسی فلورفن، پندیمتالین، تریفلورالین، متری بیوزین و وجین علفهای هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر برخی از علف کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو
%A محمدنژادلجی, رحیم بخش
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2015

[Download]