دومین همایش ملی رویکردهای کاریردی و پژوهشی در علوم انسانی , 2015-06-25

عنوان : ( مروری بر ادبیات، مفاهیم و عوامل موثر بر تفکر استراتژیک )

نویسندگان: احمد لطیفیان , مسعود منظمی برهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات موجود در مدیریت استراتژیک، تفکر استراتژیک را به جای برنامه ریزی استراتژیک، خالق استراتژی می دانند و این ایده ی اولیه در حوزه ی مدیریت استراتژیک شکل گرفته که مدیران موفق مدیرانی هستند که از تفکر استراتژیک بهره می گیرند. از سوی دیگر ادبیات این حوزه بر اکتسابی بودن و امکان آموزش این شیوه از تفکر به مدیران ارشد سازمان ها تاکید دارد. هدف از نگارش مقاله حاضر مروری بر ادبیات، مفاهیم و عوامل موثر بر تفکر استراتژیک می باشد، شناسایی عناصر تفکـر استراتژیک و تعیین روابط متقابل و تعاملات آنها از طریق بررسی ادبیات موضوع انجام شده است. در این تحقیق سعی شده است کـه ابعاد و عناصری کـه در تحقق یـافتن تفکر استراتژیک نقش دارند تعیین شوند تا بتوان ایـن پدیـده را تحت کنترل درآورد و از آن در راستای تحقق اهداف سازمانی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تفکر استراتژیک, برنامه ریزی استراتژیک, عناصر تفکر استراتژیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049707,
author = {لطیفیان, احمد and منظمی برهانی, مسعود},
title = {مروری بر ادبیات، مفاهیم و عوامل موثر بر تفکر استراتژیک},
booktitle = {دومین همایش ملی رویکردهای کاریردی و پژوهشی در علوم انسانی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، عناصر تفکر استراتژیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر ادبیات، مفاهیم و عوامل موثر بر تفکر استراتژیک
%A لطیفیان, احمد
%A منظمی برهانی, مسعود
%J دومین همایش ملی رویکردهای کاریردی و پژوهشی در علوم انسانی
%D 2015

[Download]