پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (34), شماره (34), سال (2014-11) , صفحات (89-120)

عنوان : ( بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی )

نویسندگان: پروین امین ارعایا , شهلا شریفی , محمود الیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از نگارش این مقاله اشنایی با دیدگاههای متفاوت نسبت به زنان و حقوق انان از دیدگاه جنسیتی ئ توصیف فرهنگ اصیل و رایج ایرانی دباره زنان با تکیه بر بخشی از ادبیات شفاهی یعنی ضرب المثلهاست.

کلمات کلیدی

, زن, ضرب المثل های فارسی, جنسیت و فرهنگ, زبان شناسی اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049732,
author = {پروین امین ارعایا and شریفی, شهلا and الیاسی, محمود},
title = {بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2014},
volume = {34},
number = {34},
month = {November},
issn = {1735-1030},
pages = {89--120},
numpages = {31},
keywords = {زن، ضرب المثل های فارسی، جنسیت و فرهنگ، زبان شناسی اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی
%A پروین امین ارعایا
%A شریفی, شهلا
%A الیاسی, محمود
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2014

[Download]