سیزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران , 2005-08-23

عنوان : ( ررسی مقاومت کبدی جوجه های گوشتی در برابر مسمو.میت با دز های بالا رونده ی تتراکلرید کربن با استناد به فاکتور های هماتولوژیکی سرولوژیکی و برخی شاخص های بدنی در سنین 25 و 40 روزگی )

نویسندگان: نسرین کیوانفر ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کبد جوجه و زردچوبه

کلمات کلیدی

کبد جوجه و زردچوبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049742,
author = {کیوانفر, نسرین},
title = {ررسی مقاومت کبدی جوجه های گوشتی در برابر مسمو.میت با دز های بالا رونده ی تتراکلرید کربن با استناد به فاکتور های هماتولوژیکی سرولوژیکی و برخی شاخص های بدنی در سنین 25 و 40 روزگی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران},
year = {2005},
location = {رشت, ايران},
keywords = {کبد جوجه و زردچوبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ررسی مقاومت کبدی جوجه های گوشتی در برابر مسمو.میت با دز های بالا رونده ی تتراکلرید کربن با استناد به فاکتور های هماتولوژیکی سرولوژیکی و برخی شاخص های بدنی در سنین 25 و 40 روزگی
%A کیوانفر, نسرین
%J سیزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران
%D 2005

[Download]