همایش ملی بحران کم آبی و راههای برون رفت , 2015-09-17

عنوان : ( نگاهی به جایگاه زیست محیطی آب در ترجمه روشنگر قرآن کریم )

نویسندگان: سید حسن کاظمی ریابی , ناهید بهمدی , سیده کوثر کاظمی ریابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکنون که حل بحران کمبود آب به یکی از اساسی ترین اولویت های دولت یازدهم مبدل شده است، ضروری است سیاست های کلان مذکور اندیشمندانه هدایت شوند تا عوارض دهشتناک آتی به حداقل برسد. با توجه به گستردگی موضوع و اهمیت آن، پژوهش اخیر به بررسی جایگاه زیست محیطی آب در ترجمه‌ی آقای کریم زمانی از قرآن کریم با عنوان «ترجمه روشنگر» پرداخته است. این ترجمه مشتمل بر توضیحاتی درباره هر آیه، اعم از شأن نزول، واقعه تاریخی آیات، اقوال مفسران و مقایسه آنها با بیست تفسیر معتبر، بیان معانی و ریشه کلمات و در مواقع لزوم مباحث صرفی و نحوی واژگان قرآنی آیات است. خواننده می تواند برای درک بهتر ترجمه آیات و در کنار آن با آراء مفسران و اشارات شاعران نیز آشنا شود. این ترجمه بابی نو در قرائت روزانه قرآن برای ما باز کرده است. لذا بر آن شدیم تا با جمع بندی ترجمه آیاتی که به جنبه زیست محیطی آب اشاره دارد، قدمی هر چند کوچک برای تحقق آینده ای روشن برداریم. در این رهگذر آنچه یافتیم، تاکید فراوان بر نقش بی بدیل نزولات آسمانی در بهبود کیفی و کمی محیط زیست، در قرآن کریم است.

کلمات کلیدی

, ترجمه روشنگر, کریم زمانی, آب, نزولات آسمانی, محیط زیست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049751,
author = {کاظمی ریابی, سید حسن and ناهید بهمدی and کاظمی ریابی, سیده کوثر},
title = {نگاهی به جایگاه زیست محیطی آب در ترجمه روشنگر قرآن کریم},
booktitle = {همایش ملی بحران کم آبی و راههای برون رفت},
year = {2015},
location = {کبودرآهنگ, ايران},
keywords = {ترجمه روشنگر، کریم زمانی، آب، نزولات آسمانی، محیط زیست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به جایگاه زیست محیطی آب در ترجمه روشنگر قرآن کریم
%A کاظمی ریابی, سید حسن
%A ناهید بهمدی
%A کاظمی ریابی, سیده کوثر
%J همایش ملی بحران کم آبی و راههای برون رفت
%D 2015

[Download]