اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگDCBDP2015 , 2015-05-20

عنوان : ( مقایسه اجرای الگوریتم موازی کامبت در مطابقت رشته DNA ناحیه کد با دو رابط موازی ساز حافظه اشتراکی و توزیع شده )

نویسندگان: میلاد قاسمزاده , عبدالرضا سوادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از یک الگوریتم موازی به نام کامبت در سطح DNA پروتئین برای تطابق رشته DNA در ناحیه کد با دو رابط موازی ساز OpenMP( از نوع حافظه اشتراکی) و MPI (از نوع حافظه توزیع شده)، مورد مقایسه قرار دهیم. اما هدف اصلی از ارائه این مقاله این است که کدام یک زمان کمتری را برای تطابق دو رشته DNA ناحیه کد در سطح پروتئین ارائه میدهد.در حالی زمان اجرای برنامه در هر دو رابط موازی ساز با تعداد پردازنده ای متفاوت مورد بررسی قرار میگردند، تا در پایان این مقاله به هدف اصلی که، از کدام یک از این دو رابط موازی ساز در آزمایشات آینده بروی تطابق دو رشته DNA استفاده نماییم.

کلمات کلیدی

, الگوریتم موازی , تطابق رشته DNA , کامبت , MPI , OpenMP , Speed-up
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049771,
author = {میلاد قاسمزاده and سوادی, عبدالرضا},
title = {مقایسه اجرای الگوریتم موازی کامبت در مطابقت رشته DNA ناحیه کد با دو رابط موازی ساز حافظه اشتراکی و توزیع شده},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگDCBDP2015},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {الگوریتم موازی ، تطابق رشته DNA ، کامبت ، MPI ، OpenMP ، Speed-up},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اجرای الگوریتم موازی کامبت در مطابقت رشته DNA ناحیه کد با دو رابط موازی ساز حافظه اشتراکی و توزیع شده
%A میلاد قاسمزاده
%A سوادی, عبدالرضا
%J اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگDCBDP2015
%D 2015

[Download]