همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری , 2015-07-21

عنوان : ( استفاده از الگوریتم کامبت با رابط موازی سازی OpenMp برای مطابقت در رشته های DNA )

نویسندگان: میلاد قاسمزاده , نجمه فیل اللهی , عبدالرضا سوادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی دارد تا با استفاده از الگوریتم موازی در سطح DNA پروتئین برای مطابقت در رشته های DNA را مورد بررسی قرار دهد، و یک الگوریتم جدید به نام کامبت 1 که ذاتا یک الگوریتم سریال است را به نحوه ی که در ادامه به شرح آن می پردازد، که قسمتی از الگوریتم را به صورت موازی با رابط موازی سازی Open Mp پیاده سازی کند. تا با استفاده از آن بتواند مطابقت رشته های DNA در سطح DNA پروتئین از لحاظ Speed-up نسبت به الگوریتم های دیگری، که به حالت ایده آل نزدیک تر باشد را ارائه کند و مقایسه الگوریتم مذکور را با تعداد پردازنده های متفاوت را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم موازی , رشته های DNA , کامبت , Open Mp , Speed-up
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049784,
author = {میلاد قاسمزاده and نجمه فیل اللهی and سوادی, عبدالرضا},
title = {استفاده از الگوریتم کامبت با رابط موازی سازی OpenMp برای مطابقت در رشته های DNA},
booktitle = {همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {الگوریتم موازی ، رشته های DNA ، کامبت ، Open Mp ، Speed-up},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوریتم کامبت با رابط موازی سازی OpenMp برای مطابقت در رشته های DNA
%A میلاد قاسمزاده
%A نجمه فیل اللهی
%A سوادی, عبدالرضا
%J همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
%D 2015

[Download]