کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع وسیستمها , 2015-09-16

عنوان : ( مدل کنترل موجودی دوسطحی برای کالای فسادپذیر با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل )

نویسندگان: مهدی اکملی کشتان , محمدعلی پیرایش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مدل دوسطحی کنترل موجودی شامل یک فروشنده و یک خریدار که فروشنده نقش تولیدکننده را دارد معرفی میشود. اولویت اصلی در این تحقیق تمرکز بر روی بخشهایی از ادبیات موضوع است که به دلیل پیچیدگی در استفاده همزمان آنها، کمتر به آن پرداخته شده است. یعنی، فاسدشدنی بودن کالا متناسب با سطح موجودی انبار، در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل در کنار سایر هزینههای زنجیره و در نظر گرفتن تأمینکننده به صورت تولیدکننده. به همین دلیل در نظر گرفتن این سه موضوع میتواند کمک شایانی به ارائه مدلهای کاراتر که نیاز دنیای واقعی باشد، بنماید. در این مقاله مساله دوسطحی کنترل موجودی برای کالای فسادپذیر با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل مدلسازی میشود و روش حلی دقیق برای یافتن مقدار و زمان بهینه سفارش ارائه میگردد.

کلمات کلیدی

, کالای فسادپذیر, مدل دوسطحی, هزینه حمل و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049786,
author = {اکملی کشتان, مهدی and پیرایش, محمدعلی},
title = {مدل کنترل موجودی دوسطحی برای کالای فسادپذیر با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع وسیستمها},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کالای فسادپذیر، مدل دوسطحی، هزینه حمل و نقل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل کنترل موجودی دوسطحی برای کالای فسادپذیر با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل
%A اکملی کشتان, مهدی
%A پیرایش, محمدعلی
%J کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع وسیستمها
%D 2015

[Download]