کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر , 2015-05-26

عنوان : ( یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم )

نویسندگان: مصطفی میرزایی , جواد حمیدزاده , عبدالرضا سوادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک شبکه ی حسگر بیسیم شامل تعداد زیادی گره حسگر و یک ایستگاه اصلی است که اطلاعات از طریق حسگرها دریافت شده و به ایستگاه اصلی ارسال می شود. ارسال اطلاعات توسط هر گره تا ایستگاه به دلیل پراکندگی گره ها و فواصل گوناگون آن ها، انرژی گره را تحلیل و عمر شبکه را کاهش می دهد؛ بنابراین هر گره، داده ی خود را به گره سرخوشه ی مجاور خود ارسال می کند تا اطلاعات از طریق آن به ایستگاه اصلی منتقل گردد و انرژی بیشتری ذخیره شود. لذا خوشه بندی و انتخاب سرخوشه ی مناسب، مسئله ای است که می تواند در طول عمر شبکه، تاثیر گذار باشد. روش های متعدد و گوناگونی به منظور خوشه بندی گره ها در این نوع شبکه ها ارائه شده است که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. در این مقاله، یک روش جدید خوشه بندی مبتنی بر منطق فازی ارائه شده است که در مقایسه با روش های مشهور دنیای خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم ، طول عمر شبکه را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, منطق فازی, شبکه های حسگر بیسیم , خوشه بندی , سرخوشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049797,
author = {مصطفی میرزایی and جواد حمیدزاده and سوادی, عبدالرضا},
title = {یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم},
booktitle = {کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {منطق فازی، شبکه های حسگر بیسیم ، خوشه بندی ، سرخوشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم
%A مصطفی میرزایی
%A جواد حمیدزاده
%A سوادی, عبدالرضا
%J کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
%D 2015

[Download]