کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2015-09-16

عنوان : ( مقایسه مدل های دوبعدی و سه بعدی در تخصیص بیمار و پزشک به مراکز درمانی )

نویسندگان: سیما صباحی , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام سلامت در هر جامعه یکی از مهم‌ترین نظام¬ها محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین روش‌های افزایش دسترسی و بهره¬مندی عادلانه آحاد مردم از خدمات سلامت، برنامه پزشک خانواده است. ازجمله اهداف کلی مطرح‌شده برای برنامه پزشک خانواده، عدالت در سلامت و دسترسی آسان‌تر به خدمات می¬باشد. هدف ما در این مقاله تخصیص افراد به پزشک خانواده و پزشکان خانواده به مراکز مجری طرح پزشک خانواده، به¬صورت بهینه می¬باشد. شاخص در نظر گرفته‌شده برای انجام این تخصیص¬ها موقعیت مکانی افراد، پزشکان خانواده و مراکز مجری طرح پزشک خانواده می¬باشد. ما از برنامه‌ریزی خطی صفر و یک و با دو روش جهت رسیدن به تخصیص بهینه استفاده کرده¬ایم؛ در روش اول از مدل تخصیص سه¬بعدی (three-dimensional Assignment Problem) بهره گرفته شده که در آن به¬صورت همزمان تخصیص¬های مورد نیاز انجام می¬شود و در روش دوم برای رسیدن به جواب¬های بهینه از دو مدل تخصیص دوبعدی بهره برده¬ایم.

کلمات کلیدی

, طرح پزشک خانواده, برنامه¬ریزی خطی عددصحیح, مسئله¬ی تخصیص سه¬بعدی, مسئله تخصیص دوبعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049820,
author = {صباحی, سیما and رضوی, حمیده },
title = {مقایسه مدل های دوبعدی و سه بعدی در تخصیص بیمار و پزشک به مراکز درمانی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طرح پزشک خانواده، برنامه¬ریزی خطی عددصحیح، مسئله¬ی تخصیص سه¬بعدی، مسئله تخصیص دوبعدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مدل های دوبعدی و سه بعدی در تخصیص بیمار و پزشک به مراکز درمانی
%A صباحی, سیما
%A رضوی, حمیده
%J کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2015

[Download]