فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (9), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (165-178)

عنوان : ( تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات میکرونی آلومینا به روش نورد تجمّعی (ARB) و بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی آن )

نویسندگان: نفیسه سادات مدقن , محمد مزینانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند نورد تجمعی (ARB) به عنوان یکی از روش های تغییر شکل مومسان شدید، در دهه گذشته مورد توجه زیاد پژوهشگران قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مواد مرکب زمینه فلزی, نورد تجمعی, Al-1vol.%Al2O3, تغییرات ریزساختاری, سطح شکست, خواص مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049854,
author = {مدقن, نفیسه سادات and مزینانی, محمد},
title = {تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات میکرونی آلومینا به روش نورد تجمّعی (ARB) و بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی آن},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2015},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1405},
pages = {165--178},
numpages = {13},
keywords = {مواد مرکب زمینه فلزی، نورد تجمعی، Al-1vol.%Al2O3، تغییرات ریزساختاری، سطح شکست، خواص مکانیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات میکرونی آلومینا به روش نورد تجمّعی (ARB) و بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی آن
%A مدقن, نفیسه سادات
%A مزینانی, محمد
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2015

[Download]