چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( تاثیر فولویک اسید در جذب سطحی سرب در یک خاک آهکی )

نویسندگان: احسان اله قاسمی , امیر فتوت , رضا خراسانی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جذب یک فلز توسط ذرات خاک بسته غلظت اولیه، ماهیت فلز، ویژگیهیا خاک و شرایط محیطی متغییر است. در این پژوهش به بررسی جذب فلز سنگین سرب در رابطه با حضور و عدم حضور فولویک اسید پرداخته شده است. به منظور بررسی تاثیر فولویک اسید بر میزان جذب سطحی، فلز سنگین سرب در شش سطح غلظتی 0، 250، 500، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم بر کیلو گرم، به خاک آهکی اضافه شد و پس از انجام مراحل آزمایش جذب سطحی ایزوترمهای جذب فروندلیچ و لانگمویر رسم گردید. نتایج نشان دادجذب سطحی به صورت مناسب انجام گرفته است. با افزایش غلظت اولیه فلز جذب سطحی سرب به صورت نمایی افزایش یافت ولی به دلیل کاهش جایگاههای تبادلی شدت جذب سطحی کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, ایزوترم های جذب, فولویک اسید.ف سرب, خاک آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049887,
author = {قاسمی, احسان اله and فتوت, امیر and خراسانی, رضا and امامی, حجت},
title = {تاثیر فولویک اسید در جذب سطحی سرب در یک خاک آهکی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {ایزوترم های جذب، فولویک اسید.ف سرب، خاک آهکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فولویک اسید در جذب سطحی سرب در یک خاک آهکی
%A قاسمی, احسان اله
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]