نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21

عنوان : ( مطابقت رشته های DNA با استفاده از زبان برنامه نویسی FORTRAN و بر پایه رابط موازی سازی OpenMP )

نویسندگان: میلاد قاسمزاده , مهدی مهنانی , عبدالرضا سوادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی دارد تا با استفاده از الگوریتم موازی در سطح DNA پروتئین برای مطابقت در رشته های DNA را مورد بررسی قرار دهد، و یک الگوریتم جدید به نام کامبت که زاتا یک الگوریتم سریال است را به نحوه ی که در مقاله به بیان عملکرد آن می پردازد، که قسمتهایی از الگوریتم را به صورت موازی با رابط موازی سازی OpenMP پیاده سازی کند. تا با استفاده از آن بتواند مطابقت رشته های DNA در سطح DNA پروتئین از لحاظ زمان اجرای برنامه و Speed-up حاصل از اجرا آن بروی تعداد پردازنده های متفاوت , نسبت به الگوریتم های دیگری، که به حالت ایده آل نزدیک تر با شد را ارائه کند و اهداف ا صلی که از ارائه این مقاله مدنظر ا ست که بتوان ارائه یک روش کار آمد در تطبیق رشته های DNA و بیان اینکه الگوریتم مذکور در زبان برنامه نویسی FORTRAN با رابط موازی سازیOpenMP با چه تعداد پردازنده عملکرد بهتری خواهد داشت

کلمات کلیدی

, مطابقت رشته DNA , الگوریتم موازی, FORTRAN , . OpenMP , Speed-up
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049958,
author = {میلاد قاسمزاده and مهدی مهنانی and سوادی, عبدالرضا},
title = {مطابقت رشته های DNA با استفاده از زبان برنامه نویسی FORTRAN و بر پایه رابط موازی سازی OpenMP},
booktitle = {نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مطابقت رشته DNA ، الگوریتم موازی، FORTRAN ، . OpenMP ، Speed-up},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطابقت رشته های DNA با استفاده از زبان برنامه نویسی FORTRAN و بر پایه رابط موازی سازی OpenMP
%A میلاد قاسمزاده
%A مهدی مهنانی
%A سوادی, عبدالرضا
%J نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
%D 2015

[Download]