مطالعات روانشناسی بالینی, دوره (4), شماره (16), سال (2014-11) , صفحات (36-48)

عنوان : ( مقایسه بازشناسی عواطف چهره‌ای در خرده‌ریخت‌های اسکیزوفرنی و ارتباط آن با علائم مثبت و منفی )

نویسندگان: مریم درخشان نژاد , ایمان الله بیگدلی , سعبد اعظمی , شاهرخ مکوند حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقص در بازشناسی عواطف چهره­ ای از جمله مشکلات برجسته­ی بیماران اسکیزوفرن می­ باشد با این وجود اطلاعات اندکی در خصوص چگونگی این نقص در زیر گروه­ های اسکیزوفرن موجود می‌باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، مقایسه بازشناسی جلوه­ های عواطف چهره ­ای بین سه زیر گروه اسکیزوفرن پارانوئید، آشفته و باقیمانده و نیز ارتباط آن با علائم مثبت و منفی این بیماران می­ باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه­ ای می­ باشد. به شیوه نمونه ­گیری در دسترس و بر اساس تشخیص روانپزشکی، مصاحبه بالینی و ملاک­­های ورود و خروج، 60 بیمار مبتلا به اسکیزوفرن در بیمارستان رازی شهر تهران انتخاب شدند (19 بیمار پارانوئید، 21 بیمار آشفته، 20 بیمار باقیمانده). ابزارهای پژوهش شامل آزمون بازشناسی عواطف چهره­ ای و مقیاس علائم بالینی PANSS بود. برای تحلیل داده­ ها از آزمون تحلیل واریانس یک ­راهه و آزمون­های تعقیبی، و نیز آزمون همبستگی غیرخطی ایتا استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد بیماران آشفته در مقایسه با دیگر زیرگروه­ ها در بازشناسی عواطف چهره ­ای ضعیف­تر می ­باشد و پس از آن به ترتیب بیماران نوع پارانوئید و باقیمانده بیشترین نقص را داشتند. بعلاوه نقص در بازشناسی با علائم منفی بیماران رابطه­ ی معنادار­ داشت. به طورکلی، شدت نقص بازشناسی عواطف چهره­ ای در بین زیرگروه­ های مختلف بیماران اسکیزوفرنی متفاوت می‌باشد.

کلمات کلیدی

اسکیزوفرنی؛ بازشناسی عواطف چهره‌ای؛ علائم مثبت و منفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049972,
author = {مریم درخشان نژاد and بیگدلی, ایمان الله and سعبد اعظمی and شاهرخ مکوند حسینی},
title = {مقایسه بازشناسی عواطف چهره‌ای در خرده‌ریخت‌های اسکیزوفرنی و ارتباط آن با علائم مثبت و منفی},
journal = {مطالعات روانشناسی بالینی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {16},
month = {November},
issn = {3189-2322},
pages = {36--48},
numpages = {12},
keywords = {اسکیزوفرنی؛ بازشناسی عواطف چهره‌ای؛ علائم مثبت و منفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه بازشناسی عواطف چهره‌ای در خرده‌ریخت‌های اسکیزوفرنی و ارتباط آن با علائم مثبت و منفی
%A مریم درخشان نژاد
%A بیگدلی, ایمان الله
%A سعبد اعظمی
%A شاهرخ مکوند حسینی
%J مطالعات روانشناسی بالینی
%@ 3189-2322
%D 2014

[Download]