پژوهش های اجتماعی اسلامی, دوره (20), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (51-78)

عنوان : ( بررسی علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسایل مهم و اساسی در راه احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، بررسی وکنکاش در علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر است.آسیب شناسی کارنامه امر به معروف و نهی از منکر، نقاط ضعف و موانع مقبولیت را آشکار می سازد. در امر به معروف و نهی از منکر دو موجود مختار و آزاد با هم ارتباط و تعامل دارند. شناسایی ویژگی های احتمالی و ممکن الوجود در شخصیت و رفتار و گفتار «آمر» و «مامور» برای واکاوی و کشف مشکلات و چالش های پذیرش و مقبولیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضرورت دارد. در این تحقیق از تجارب شخصی وارزشیابی های تشخیصی و نظرخواهی ها از دبیران و اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در کارگاه ها و دوره های آموزشی بهره برداری شده است. این پژوهش با مطالعات فردی کتب حدیثی و فقهی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر با روش توصیفی و تحلیلی معطوف به منابع پیرامون این دو فریضه انجام شده است. هدف شناسایی و تبیین علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و فراهم ساختن زمینه برای تلاش در راه رفع آنها می باشد. عوامل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در دو بخش علل مرتبط با آمران به معروف و ناهیان از منکر و علل مربوط به مخاطبان و شنوندگان شایسته طرح و بررسی است. در این مقاله علل کلی و علل وابسته به آمران به معروف و ناهیان از منکر بررسی می گردد

کلمات کلیدی

, امر به معروف و نهی از منکر , موانع پذیرش , آسیب شناسی , آمر , گوینده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049980,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {بررسی علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه},
journal = {پژوهش های اجتماعی اسلامی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {3},
month = {December},
issn = {****-0093},
pages = {51--78},
numpages = {27},
keywords = {امر به معروف و نهی از منکر ;موانع پذیرش ;آسیب شناسی ;آمر ;گوینده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
%A جواهری, محمدرضا
%J پژوهش های اجتماعی اسلامی
%@ ****-0093
%D 2014

[Download]