تحقیقات تولیدات دامی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (21-37)

عنوان : ( اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق )

نویسندگان: مرتضی قاسمی هدک , تقی قورچی , سعید زره داران , احمد طاطار , بهنام قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کانی های سیبیکاته طبیعی و گلاکونیت در تغذیه گوسفند، دو آزمایش مستقل انجام شد.

کلمات کلیدی

, پرلیت, آلومینوسیلیکات ها, اندازه ذرات, زیولیت, قابلیت هضم, گوسفند دالاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049982,
author = {مرتضی قاسمی هدک and تقی قورچی and زره داران, سعید and احمد طاطار and بهنام قربانی},
title = {اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0872},
pages = {21--37},
numpages = {16},
keywords = {پرلیت، آلومینوسیلیکات ها، اندازه ذرات، زیولیت، قابلیت هضم، گوسفند دالاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق
%A مرتضی قاسمی هدک
%A تقی قورچی
%A زره داران, سعید
%A احمد طاطار
%A بهنام قربانی
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2015

[Download]