کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات , 2015-11-19

عنوان : ( الگوریتم موازی جدید برای کاوش مجموعه آیتم متناوب براساس ماتریس بیتی به شکل پردازش دوطرفه )

نویسندگان: جابر حسین زاده , عبدالرضا سوادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاوش مجموعه آیتم متناوب از مهمترین موضوعات در مبحث قوانین انجمنی می باشد. قوانین انجمنی از مهمترین شاخه های داده کاوی است که کاوش مجموعه آیتم متناوب ، کلید این مسئله و نقطه کلیدی تحقیق می باشد. تحقیقات اولیه شامل الگوریتم های سریال ازجمله Apriori و FP-growth بودند. الگوریتم های موازی بعد از الگوریتم های سریال برای کاهش زمان اجرای کار با افزایش تعداد مجموعه آیتم بیان گردیدند. این مقاله الگوریتم موازی جدیدی براساس ماتریس بیتی به شکل پردازشی دوطرفه پیشنهاد می دهد که با ادغام روش های حل مساله بالا به پایین و روش حل مساله پایین به بالا سعی در کاهش زمان اجرا و بهره گیری از ویژگی های مجموعه های متناوب و نامتناوب در کاهش تعداد مجموعه های قابل بررسی دارد و از پردازشی دوجهته در حل مسئله و یافتن مجموعه های متناوب و نامتناوب بهره می گیرد. برای برقراری عدالت و قابل استناد بودن نتایج، آزمایشات و پیاده سازی ها بر روی سیستم کامپیوتری یکسان تحت شرایط یکسان انجام شده است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این آزمایشات، بیانگر بهبود زمان اجرای تقریباٌ بیست درصدی نسبت به الگوریتم مرجع این پژوهش می باشد و کارا بودن الگوریتم پیشنهادی را بیان می کند

کلمات کلیدی

, الگوریتم موازی, پردازش دوطرفه, کاوش مجموعه آیتم متناوب , ماتریس بیتی, قوانین انجمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050005,
author = {حسین زاده, جابر and سوادی, عبدالرضا},
title = {الگوریتم موازی جدید برای کاوش مجموعه آیتم متناوب براساس ماتریس بیتی به شکل پردازش دوطرفه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات},
year = {2015},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {الگوریتم موازی، پردازش دوطرفه، کاوش مجموعه آیتم متناوب ، ماتریس بیتی، قوانین انجمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم موازی جدید برای کاوش مجموعه آیتم متناوب براساس ماتریس بیتی به شکل پردازش دوطرفه
%A حسین زاده, جابر
%A سوادی, عبدالرضا
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
%D 2015

[Download]