پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (29), شماره (110), سال (2016-4) , صفحات (167-180)

عنوان : ( بازسازی و آنالیز توپولوژی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیرگاو )

نویسندگان: شعله قربانی , مجتبی طهمورث پور , علی مسعودی نژاد , محمدرضا نصیری , احسان معتمدیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل‌سازی متابولیسم تولید شیر مبتنی بر بازسازی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیر، احتمالا می تواند منجر به دیدگاهی سیستمی به این فرآیند پیچیده و درک بهتر آن گردد. این بازسازی با استفاده از اطلاعات ژنومی قابل دسترس گاو امکان‌پذیر است. در این پژوهش ، شبکه متابولیتی درگیر در تولید شیر در گاو، بازسازی و آنالیز شده است. بدین منظور، ابتدا اطلاعات موجود در پایگاه داده های NCBI ، Uniprot ، KEGG و Brenda مورد استفاده قرار گرفته اند. شبکه حاصل، شامل 3605 واکنش بوده که توسط 646 آنزیم کاتالیز شده و از پایگاه داده KEGG تهیه گردیده اند. براساس تئوری گراف، تمامی ویژگی های ساختاری شبکه متابولیتی جهت دار و بدون جهت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین طول مشخصه مسیر برابر با مقادیر 51/5 و53/5 به ترتیب برای شبکه متابولیتی جهت دار و بدون جهت بدست آمد. 23 متابولیت هاب تعیین گردید. زیرا هرگونه تغییر در این متابولیتها ممکن است موجب کاهش تولید شیر بوده و یا برای سلامتی دام مضر باشد. بنابراین هدف از ساخت شبکه متابولیت محور، مقایسه تطابق ویژگی های این شبکه با سایر شبکه‌های بیولوژیکی است. علاوه بر این متابولیتهای های کلیدی در تولید شیر تعیین شدند. تحقیق حاضر،می تواند اطلاعات مفیدی برای بهبود و درک بهتر فرآیند تولید شیر در گاو از دیدگاه متابولیکی ارائه دهد و منجر به ارائه پیشنهاداتی در جهت ایجاد ویا بهبود استراتژی های اصلاح نژادی گردد. کلمات کلیدی: گاو، تولید شیر، شبکه متابولیکی، تئوری گراف، متابولیسم.

کلمات کلیدی

, گاو, تولید شیر, شبکه متابولیکی, تئوری گراف, متابولیسم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050021,
author = {قربانی, شعله and طهمورث پور, مجتبی and علی مسعودی نژاد and نصیری, محمدرضا and احسان معتمدیان},
title = {بازسازی و آنالیز توپولوژی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیرگاو},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2016},
volume = {29},
number = {110},
month = {April},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {167--180},
numpages = {13},
keywords = {گاو، تولید شیر، شبکه متابولیکی، تئوری گراف، متابولیسم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازسازی و آنالیز توپولوژی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیرگاو
%A قربانی, شعله
%A طهمورث پور, مجتبی
%A علی مسعودی نژاد
%A نصیری, محمدرضا
%A احسان معتمدیان
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2016

[Download]