دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی , 2015-08-19

عنوان : ( آزمون تقارن در توزیع های تک متغیره )

نویسندگان: سیدمهدی امیرجهانشاهی , نیما نخعی , آرزو حبیبی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تعدادی

کلمات کلیدی

, تقارن, چولگی, توان, آزمون های سنجش تقارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050028,
author = {امیرجهانشاهی, سیدمهدی and نیما نخعی and حبیبی راد, آرزو},
title = {آزمون تقارن در توزیع های تک متغیره},
booktitle = {دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تقارن، چولگی، توان، آزمون های سنجش تقارن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون تقارن در توزیع های تک متغیره
%A امیرجهانشاهی, سیدمهدی
%A نیما نخعی
%A حبیبی راد, آرزو
%J دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی
%D 2015

[Download]