پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (4), شماره (14), سال (2014-9) , صفحات (100-121)

عنوان : ( تأثیر فتاوای جهاد با متفقین در مردم سیستان و بلوچستان دوره جنگ جهانی اول )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقوام ساکن در سیستان و بلوچستان در سال هایی که به جنگ جهانی اول انجامید براثر تبلیغات و فعالیت های متحدین و متفقین به هواداری از آنان پرداختند . همزمان با فعالیت های آلمانی و رهبران ازادیخواه ایرانی و فعال شدن حزب دموکرات در کرمان ، تاثیر گذاری در سیستان و بلوچستان نیز به وجود آمد با اینکه این دو ناحیه قبلا نیز از حوادث ضد انگلیسی در شبه قاره نیز پذیرفته بودند ، حوادث عثمانی و هند علیه سلطه بیگانگان در ایران نیز بی تاثیر نبوده ،همدینی با عثمانیان ، ایرانیان را به پشتیبانی از آنها بر می انگیخت،تقسیم ایران بر اساس قرار 1907 ، اسلام ستیزی غربی ها ،اندیشه اتحاد در جهان اسلام شور وشوق زیادی را بوجود آورد،جنگ جهانی اول در بین علمای شیعه و اهل سنت باعث بوجود آمدن واکنش تحرکاتی شد،هر دو گروه فتاوای جهادی صادر کردند که در این فتواها همه ی مسلمانان جهان به جهاد فرا خوانده شدنددر ناحیه سیستان شیعیان تحت تاثیر فتاوای جهادی علمای خود و در بلوچستان،اهل سنت با تاثیر پذیری از فتاوای جهادی علمای اهل سنت،وارد مبارزه علیه انگلیسی ها شدند/فتاوای جهادی در این مناطق چاپ و منتشر شد و احساسات مذهبی مردم منطقه چه شیعه و چه سنی گسترش یافت،انگلیسی ها و برخی از حاکمان محلی و طرفدتران آنها برای جمع اوری فتاوا به فعالیت پرداختند.گسترش احساسات ضد انگلیسی مردم جنوب مشرق ایران به دعوت از علمای دینی نشانگر این امر است که مبارزه و جهاد با نیرو های بیگانه در ایران به حرکتی ملی و مذهبی بدون در نظر گرفتن مذهب و قومیت خاصی تبدیل شده است و مقاومت در مقابل بیگانگان شکل گرفت

کلمات کلیدی

, سیستان , بلوچستان, جنگ جهانی اول , فتاوای جهادی , متفقین , متحدین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050032,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {تأثیر فتاوای جهاد با متفقین در مردم سیستان و بلوچستان دوره جنگ جهانی اول},
journal = {پژوهش نامه تاریخ اسلام},
year = {2014},
volume = {4},
number = {14},
month = {September},
issn = {2251-9726},
pages = {100--121},
numpages = {21},
keywords = {سیستان ، بلوچستان، جنگ جهانی اول ، فتاوای جهادی ، متفقین ، متحدین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر فتاوای جهاد با متفقین در مردم سیستان و بلوچستان دوره جنگ جهانی اول
%A سرافرازی, عباس
%J پژوهش نامه تاریخ اسلام
%@ 2251-9726
%D 2014

[Download]