کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17

عنوان : ( بررسی ارتعاشات آزاد تیرکامپوزیتی با الیاف حافظه¬دار روی بستر الاستیک وینکلر براساس نظریه تیر تیموشنکو )

نویسندگان: ایمان رحیمی بافرانی , سروش دقیقه رضائی , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق مدل تحلیلی برای تیر کامپوزیتی با الیافی از جنس آلیاژ حافظه¬دار که روی بستر الاستیک وینکلر قرار گرفته، ارائه شده است. تحلیل تیر¬ براساس رویکرد¬های نیمه معکوس که مبتنی بر الگوی تغییر شکل مشخص در مقطع می¬باشد، بنا شده است. در این راستا معادله¬های حاکم بر تیر¬های اولر-برنولی، رایلی، برشی و تیموشنکو با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده¬اند. فرض می¬شود ابتدا الیاف حافظه¬دار تحت پیش کرنش فشاری قرار گرفته و درون تیر جاسازی ¬شوند. عملیات بازیابی کرنش منجر به ایجاد نیروی فشاری در تکیه¬گاه¬های ساده می¬شود. این نیرو با استفاده از رابطه¬¬ی بنیادی تغییر فاز مارتنزیتی مدل شده است. با بی¬بعد¬سازی معادله¬های حاکم، پاسخی تحلیلی برای محاسبه¬ی فرکانس¬ طبیعی تیر کامپوزیتی آلیاژ حافظه¬دار استخراج گردیده است. اعتبار نتایج از طریق مقایسه¬ی موردی با تحلیل¬های مشابه مورد صحت¬سنجی قرار گرفته است. براساس تحلیل¬های انجام شده، تاثیر ضرایب بستر الاستیک پاسترناک، تعداد الیاف حافظه¬دار و نسبت ضخامت به طول تیر روی فرکانس طبیعی در دمای بالاتر از دمای پایان آستنیت براساس نظریه¬های مختلف تحلیل تیر مورد مطالعه قرار گرفته است. ضریب بستر الاستیک غالب مشخص شده است.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات آزاد, تیر کامپوزیتی, الیاف حافظه دار, بستر الاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050033,
author = {رحیمی بافرانی, ایمان and دقیقه رضائی, سروش and اختراعی طوسی, حمید},
title = {بررسی ارتعاشات آزاد تیرکامپوزیتی با الیاف حافظه¬دار روی بستر الاستیک وینکلر براساس نظریه تیر تیموشنکو},
booktitle = {کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارتعاشات آزاد، تیر کامپوزیتی، الیاف حافظه دار، بستر الاستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتعاشات آزاد تیرکامپوزیتی با الیاف حافظه¬دار روی بستر الاستیک وینکلر براساس نظریه تیر تیموشنکو
%A رحیمی بافرانی, ایمان
%A دقیقه رضائی, سروش
%A اختراعی طوسی, حمید
%J کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
%D 2015

[Download]