تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (12), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (55-79)

عنوان : ( بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار )

نویسندگان: مهدی جلالی , رحیمه ببرکته شمشیری , زهره حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی منابع روایی شیعه و سنی روایتی با صیغه‌های متعدد و اسانید متفاوت نقل شده که مهم‌ترین نقل آن عبارت «لَا تَصْلُحُ الصَّنِیعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِی‏ حَسَبٍ‏ أَوْ دِینٍ» است. ظاهر این روایت، گستره احسان را به یکی از دو قید نسب والا {اصالت خانوادگی} یا دینداری{اصالت دینی} محدود و مشروط کرده است. این در حالی است که در قرآن کریم و روایات معصومان(ع)، نیکی و احسان به عنوان یک اصل انسانی مشتمل بر نوع انسان با هر کیش و آیین، بلکه فراتر از آن و نسبت به هر جانداری مطلوب است. به نظر می‌رسد این روایت در صدد نفی مطلق احسان از برخی افراد نیست، بلکه در صدد نفی احسان ابتدایی از ایشان است. دلیل نفی و عدم مصلحت چنین احسانی، ویژگی‌های غالبی شخصیتی و رفتاری انسان‌های غیر شریف و نجیب و بعضاً انسان‌های بی دین (یا بی قید و بند در امور دینی) است. یکی از بارزترین رفتارهای چنین انسان‌هایی، ناسپاسی و کفران نعمت است.

کلمات کلیدی

, نقد حدیث, احسان, نجیب, دین­دار, لئیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050048,
author = {جلالی, مهدی and ببرکته شمشیری, رحیمه and حیدریان شهری, زهره},
title = {بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-2681},
pages = {55--79},
numpages = {24},
keywords = {نقد حدیث، احسان، نجیب، دین­دار، لئیم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار
%A جلالی, مهدی
%A ببرکته شمشیری, رحیمه
%A حیدریان شهری, زهره
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2015

[Download]