دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی , 2015-08-30

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ گرانیتی کوهسنگی، مشهد، شمال شرق ایران )

نویسندگان: الهه دفاعی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش مطالعه و بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی در توده گرانیتی کوهسنگی در شهر مشهد و در شمال شرق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. سنگ های گرانیتی رفتار مهندسی مختلفی را نشان می دهند که ممکن است در عملیات تونل، استخراج معادن، ثبات شیب و استفاده از سنگ به عنوان مصالح ساختمانی تاثیر گذار باشد . هدف از این مطالعه، تجزیه و تحلیل ارتباط بین خصوصیات مکانیکی با مشخصات فیزیکی در سنگ های گرانیتی است. انواع مختلف سنگ های گرانیتی از نقاط مختلف کوهسنگی، مورد آزمایش قرار گرفتند تا وزن مخصوص خشک و اشباع، درصد جذب آب، تخلخل، دوام، سرعت موج طولی، سختی اشمیت، شاخص بار نقطه ای، مقاومت فشاری تک محوره و مقاومت کششی مشخص شود. روابط بین خواص فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه این مطالعه نشان داد که پارامتر های فیزیکی به طور قابل توجهی خواص مهندسی سنگ های گرانیتی را تحت تاثیر قرار می دهند.

کلمات کلیدی

, گرانیت کوهسنگی, خصوصیات فیزیکی , خصوصیات مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050054,
author = {دفاعی, الهه and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ گرانیتی کوهسنگی، مشهد، شمال شرق ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گرانیت کوهسنگی، خصوصیات فیزیکی ، خصوصیات مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ گرانیتی کوهسنگی، مشهد، شمال شرق ایران
%A دفاعی, الهه
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
%D 2015

[Download]