همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم , 2015-07-24

عنوان : ( اثر استفاده از روغن سیلیکون توزیع شده به روش التراسونیک در لاتکس پلیمری بر روی خصوصیات مکانیکی بتن )

نویسندگان: معین بهزادپور , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاتکس های پلیمری بر پایه کوپلیمر وینیل استات – بوتیل اکریلات با نسبت 60:40 در دمای 73 درجه سانتی گراد با استفاده از روش پلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته سنتز شد. هدف از ساخت این نوع لاتکس بررسی کاربرد آن به عنوان چسب بتن بود. پیشبینی می شد که این نوع لاتکس باعث بهبود کیفیت بتن و ارتقاء برخی از خصوصیات آن نظیر افزایش مقاومت فشاری آن گردد. تست اندازه ذرات نشان می دهد که اندازه ذرات سیستم امولسیون سنتز شده در مقیاس تقریبی 150 نانو متر می باشد. همچنین اندازه ذرات روغن توزیع شده در آب و لاتکس حاوی روغن بترتیب معادل 97 و 100 نانو متر بود. نتایج نشان می دهند، استفاده از این نوع پلیمر(5%) باعث افزایش مقاومت بتن به میزان 24% گردید. با این حال، این پلیمر تاثیر قابل توجهی بر روی وزن مخصوص بتن به عنوان معیاری از نفوذ آب نداشت. علاوه بر این، به بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکون که بوسیله پرتو های فرا صوت بصورت روغن توزیع شده در آب تبدیل شده بود پرداخته شد. این نانو ذرات در طی فرایند پلیمریزاسیون به سیستم اضافه گردید و تاثیر آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از این نوع لاتکس باعث افزایش مقاومت فشاری(25%) شد. همچنین، استفاده از نانو ذرات سیلیکون باعث افزایش وزن مخصوص بتن به میزان 1% گردید، این رفتار نشان از کاهش اندکی در میزان جذب آب توسط بتن دارد.

کلمات کلیدی

, لاتکس پلیمری, پلیمریزاسیون امولسیونی, روغن سیلیکون, پلیمریزاسیون وینیل استات – بوتیل اکریلات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050055,
author = {بهزادپور, معین and ظهوری, غلامحسین and مهران غلامی},
title = {اثر استفاده از روغن سیلیکون توزیع شده به روش التراسونیک در لاتکس پلیمری بر روی خصوصیات مکانیکی بتن},
booktitle = {همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لاتکس پلیمری، پلیمریزاسیون امولسیونی، روغن سیلیکون، پلیمریزاسیون وینیل استات – بوتیل اکریلات، بتن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر استفاده از روغن سیلیکون توزیع شده به روش التراسونیک در لاتکس پلیمری بر روی خصوصیات مکانیکی بتن
%A بهزادپور, معین
%A ظهوری, غلامحسین
%A مهران غلامی
%J همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
%D 2015

[Download]