چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور )

نویسندگان: ایمان صابری , علیرضا کریمی , محمد خانه باد , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای توزیع اندازه ذرات و ماهیت رسوبات شنی جنوب نیشابور بود. برای این منظور، محدوده‌ گسترش رسوبات شنی با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی و تصاویر گوگل ارث مشخص شد. سپس 80 نمونه سطحی از رسوبات در سه امتداد طولی با فواصل یک کیلومتر برداشت گردید. میانگین اندازه رسوبات 66/3 فی ( ) و دارای میانگین جورشدگی1/2 فی و کج‌شدگی ذرات بین 2/0- آلی 56/0 می‌باشد. پارامترهای رسوب‌شناسی در منطقه مطالعاتی تغییرات جهت‌داری نداشت که دلالت بر تجمع و جابجایی ذرات توسط فرایندهای بادرفتی و آبرفتی دارد.

کلمات کلیدی

, رسوبات شنی, جورشدگی, چولگی, فرایندهای بادرفتی و آبرفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050059,
author = {صابری, ایمان and کریمی, علیرضا and خانه باد, محمد and خراسانی, رضا},
title = {بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {رسوبات شنی، جورشدگی، چولگی، فرایندهای بادرفتی و آبرفتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور
%A صابری, ایمان
%A کریمی, علیرضا
%A خانه باد, محمد
%A خراسانی, رضا
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]