چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی )

نویسندگان: محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , علی زین الدینی , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه فیض‌آباد مه ولات یکی از مناطق مهم پسته کاری استان خراسان رضوی بوده که در حاشیه پلایای بجستان قرار دارد. به منظور بررسی علل سرخشکیدگی درختان پسته، سه باغ با وسعت حدود 20 هکتار با سن یکسان حدود 20 سال در سه واحد فیزیوگرافی انتخاب گردید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی لایه های خاک¬ها مورد بررسی قرار گرفت. مشاهدات نشان داد که باغی که در انتهای آلوویال فن قرار داشت، فاقد تکامل پروفیلی بوده و به علت وجود یک سخت لایه در عمق 70-30 سانتیمتری، گسترش سیستم ریشه‌ای متوقف گردیده است. همچنین از نظر حاصلخیزی، خاک فقیر بوده و سرخشکیدگی در آن مشهود است. در باغ دو که در دشت دامنه ای واقع بود، خاک¬ها دارای تکامل پروفیلی بوده و عمیق می باشند. خاکرخ های این منطقه بدون سنگریزه و سرخشکیدگی درختان به ندرت در آن مشاهده می¬شود. در باغ سه که در دشت سیلابی واقع بود به علت زیاد بودن شوری آب آبیاری مورد استفاده که حدود 12 دسی زیمنس بر متر است و بالا بودن شوری خاک در منطقه توسعه ریشه، سرشاخه های درختان پسته خشک و باغات پسته با کاهش عملکرد مواجه می باشند. بررسی¬ها نشان داد که خشکیدگی و مرگ درختان پسته رقم فندقی بیشتر از سایر ارقام بوده و ارقام اکبر آقایی و سفید فیض آباد کمتر صدمه دیده اند.

کلمات کلیدی

, پدوژنیک, سرخشکیدگی, پسته, مه ولات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050061,
author = {قاسم زاده گنجه ای, محمد and کریمی, علیرضا and علی زین الدینی and خراسانی, رضا},
title = {مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {پدوژنیک، سرخشکیدگی، پسته، مه ولات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی
%A قاسم زاده گنجه ای, محمد
%A کریمی, علیرضا
%A علی زین الدینی
%A خراسانی, رضا
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]