اولین کنفرانس سراسری مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی , 2015-06-05

عنوان : ( اهمیت صنعت گردشگری دریایی در توسعه شهر گیلان )

نویسندگان: احمد لطیفیان , هما مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت صنعت گردشگری به ویژه گردشگری دریایی می باشد که می تواند نیروی محرکه اصلی در زمینه بهبود و رشد اقتصادی گیلان باشد و با ایجاد فرصتی استراتژیک سبب تنوع اقتصاد محلی شده و با ایجاد فرصت های شغلی مولد مبتنی بر پتانسیل های موجود در شهر گیلان، سبب افزایش سطح رفاه, استانداردهای زندگی, درآمد، اکولوژیک و منابع طبیعی, حفظ بافت سنتی و ویژگی های فرهنگی گیلان و... گردد. بر این مبنا می توان گفت که یکی از بهترین راه های توسعه گیلان از مسائل و مشکلات اجتماعی, اقتصادی و زیست محیطی و رسیدن به عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی, توسعه و گسترش گردشگری، به ویژه گردشگری دریایی است. متأسفانه درحال حاضر، گیلان با توجه به مزیت هایی که دریا برایش به وجود آورده، نتوانسته است از صنعت گردشگری استفاده کند و حرفی برای گفتن در این زمینه ندارد. هر چند حرکت هایی برای توسعه صنعت گردشگری در این شهر صورت گرفته است، اما سهم گردشگری دریایی به دلیل بی توجهی مسئولان بسیار ناچیز است و وجود مشکلات بسیار زیاد در این مقوله باعث شده است، گردشگری دریایی کمتر مورد اقبال قرار گیرد. در راستای بهبود وضع فعلی، این مقاله، با مطالعات کتابخانه ای به معرفی صنعت گردشگری دریایی می پردازد و اهمیت این صنعت در توسعه شهر گیلان را مورد بحث قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, گردشگری, گردشگری دریایی, توسعه, صنعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050077,
author = {لطیفیان, احمد and مولوی, هما},
title = {اهمیت صنعت گردشگری دریایی در توسعه شهر گیلان},
booktitle = {اولین کنفرانس سراسری مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گردشگری، گردشگری دریایی، توسعه، صنعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت صنعت گردشگری دریایی در توسعه شهر گیلان
%A لطیفیان, احمد
%A مولوی, هما
%J اولین کنفرانس سراسری مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
%D 2015

[Download]