زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (6), شماره (20), سال (2016-8) , صفحات (15-28)

عنوان : ( تلفیق پردازش تصاویر لندست 8 و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای اکتشاف منابع معدنی: مطالعه موردی در ناحیه ده سلم، شرق ایران )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده ده سلم در 300 کیلومتری جنوب- جنوب غربی بیرجند در شرق ایران قرار گرفته است. این منطقه بخشی از مجموعه ماگماتیسم ترشیاری بلوک لوت است که میزبان کانی سازیهای پورفیری و اپی ترمال شده است. زمین شناسی محدوده شامل سنگهای رسوبی و دگرگون شده کرتاسه و واحدهای آتشفشانی ائوسن است که مورد نفوذ توده های مونزونیتی تا دیوریتی با سن ائوسن تا الیگوسن قرار گرفته اند. پردازش تصویر ماهواره لندست 8 کانی های کائولینیت، سرسیت، کوارتز، کلریت آهن دار، کلریت منیزیم دار و اپیدوت را بارز کرده است. ناهنجاریهای ژئوشیمیایی از عناصر مس، سرب، روی و آرسنیک در کلیه آبراهه های منطقه مشاهده می شود. آثار کانی سازی نیز در برخی مناطق وجود دارد. تلفیق کلیه اطلاعات منجر به شناسایی 7 محدوده امیدبخش در واحدهای آذرین ترشیاری و 2 محدوده در واحد آهکی کرتاسه شد. اکتشاف منابع معدنی در این بخش از ایران که از نقاط کویری و بسیار محروم جنوب استان خراسان جنوبی است، می تواند باعث رونق اقتصادی شود.

کلمات کلیدی

, نقشه برداری زاویه طیفی, ژئوشیمی رسوبات رودخانه¬ای, اکتشاف معدن, ده سلم, بلوک لوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050082,
author = {کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تلفیق پردازش تصاویر لندست 8 و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای اکتشاف منابع معدنی: مطالعه موردی در ناحیه ده سلم، شرق ایران},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2016},
volume = {6},
number = {20},
month = {August},
issn = {2251-7057},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {نقشه برداری زاویه طیفی، ژئوشیمی رسوبات رودخانه¬ای، اکتشاف معدن، ده سلم، بلوک لوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تلفیق پردازش تصاویر لندست 8 و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای اکتشاف منابع معدنی: مطالعه موردی در ناحیه ده سلم، شرق ایران
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2016

[Download]