دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19

عنوان : ( تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف )

نویسندگان: مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برخی از روشهای متداول به کارگیری زنجیره مارکف، در مراحل مختلف چرخه ی تولید، جهت به دست آوردن برخی از شاخص های نمودار کنترل آماری فرایند تولید معرفی می شود.

کلمات کلیدی

, زنجیره مارکف, متوسط چرخه ی تولید, نمودار کنترل کیفیت با حجم نمونه و فاصله نمونه برداری متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050084,
author = {متقی, مریم سادات and صادق پور گیلده, بهرام and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف},
booktitle = {دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {زنجیره مارکف، متوسط چرخه ی تولید، نمودار کنترل کیفیت با حجم نمونه و فاصله نمونه برداری متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف
%A متقی, مریم سادات
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2015

[Download]