ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو , 2014-12-02

عنوان : ( بهبود راندمان آئرودینامیکی در توربین های بادی محور افقی با استفاده از گورنی فلپ )

نویسندگان: محمد جواد مغربی , مهرداد قدیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه راهکاری برای بهبود راندمان آئرودینامیکی توربین¬های بادی محور افقی است.ابتدا به معرفی گورنی فلپ و چگونگی تاثیرگذاری آن در مشخصات آئرودینامیک ایرفویل پرداخته می¬شود، نتایج افزایش قابل توجه نیروی لیفت را نشان می¬دهد. به دلیل اینکه مهم¬ترین نیرو در تولید توان در توربین¬های بادی نیروی لیفت می-باشد، چگونگی تاثیر گورنی فلپ در بهبود راندمان آئرودینامیکی توربین¬های بادی محور افقی مورد مطالعه واقع شده است. استفاده از گورنی فلپ در پره¬های توربین¬های بادی باعث افزایش نیروی مماسی و در نتیجه موجب افزایش گشتاور موثر حول محور دورانی توربین می¬شود. این وسیله در نهایت موجب افزایش ضریب توان و در نتیجه باعث بهبود راندمان آئرودینامیکی در توربین¬های بادی می¬شود. علاوه بر مزیت فوق وجود گورنی فلپ در توربین¬های بادی محور افقی باعث افزایش محدوده عملکرد توربین و همچنین باعث تقویت گشتاور راه¬اندازی می¬شود.

کلمات کلیدی

, توربین بادی محور افقی, گورنی فلپ, بهبود راندمان آئرودینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050085,
author = {مغربی, محمد جواد and قدیری, مهرداد},
title = {بهبود راندمان آئرودینامیکی در توربین های بادی محور افقی با استفاده از گورنی فلپ},
booktitle = {ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بادی محور افقی، گورنی فلپ، بهبود راندمان آئرودینامیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود راندمان آئرودینامیکی در توربین های بادی محور افقی با استفاده از گورنی فلپ
%A مغربی, محمد جواد
%A قدیری, مهرداد
%J ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
%D 2014

[Download]