روان شناسی بالینی, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (75-85)

عنوان : ( تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت )

نویسندگان: اندیشه واحدی , شاهرخ مکوند حسینی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: آسیب‌های سطحی شخصیت، زیر مجموعه‌ای نسبتاً سالم از اختلال‌های شدید شخصیت می‌باشند که بعضی از صفات و ویژگی‌های اختلال‌های شخصیت را نشان می‌دهند اما مشکلات و ویژگی‌های آنها از نوع خفیف بوده و زیر آستانه‌ی ملاک‌های تشخیصی متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای آماری و تشخیصی اختلال‌های روانی قرار دارد. ویژگی اصلی آنها، وجود بعضی خصیصه‌های خشک و انعطاف ناپذیر شخصیتی است که منجر به رفتار‌های تکراری می‌شود. هدف از اجرای پژوهش، بررسی کارایی روان درمانی پویشی کوتاه مدت در تشخیص افراد مبتلا به آسیب‌های سطحی شخصیت می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعه‌ی موردی است. نمونه‌ی پژوهش حاضر را سه نفر از خانم‌های مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی معراج که در رده‌ی سنی 20 تا 30 سال قرار دارند تشکیل می‌دهد، که هر کدام به مدت 20 جلسه هفتگی و هر جلسه 50 دقیقه، مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نتایج به صورت بالینی و به روش مطالعه موردی صورت گرفت. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تشخیص اختلال‌های سطحی شخصیت افسرده، اجتنابی و وسواسی از طریق ارزیابی ساختاری و توصیفی بر اساس نظریه‌ی روابط موضوعی کرنبرگ، امکان پذیر است. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی موردی هر کدام از افراد نمونه نشان داد که تشخیص اختلال‌های سطحی شخصیت، از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت برای اختلال‌های سطحی شخصیت امکان پذیر است.

کلمات کلیدی

, اختلال شخصیت, آسیب سطحی شخصیت, روان درمانی پویشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050101,
author = {اندیشه واحدی and شاهرخ مکوند حسینی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-501X},
pages = {75--85},
numpages = {10},
keywords = {اختلال شخصیت، آسیب سطحی شخصیت، روان درمانی پویشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت
%A اندیشه واحدی
%A شاهرخ مکوند حسینی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2012

[Download]