چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک )

نویسندگان: حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , شمس الله ایوبی , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع با توالی رسوبات لسی- خاک قدیمی در منطقه جنوب غرب ساری موردمطالعه قرار گرفت. پذیرفتاری مغناطیسی مقاطع در فواصل 10 سانتی‌متری اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که پذیرفتاری مغناطیسی تابعی از فرآیندهای خاک سازی و شدت آن‌ها می‌باشد. بیشترین مقدار پذیرفتاری مغناطیسی در افق Btk و رسوبات لسیخاک‌های قدیمی 1/172 و ×10−8m3kg−11/44 بود. پذیرفتاری مغناطیسی افق Bsskg به دلیل شرایط احیایی کمتر از رسوبات لسی بود. در مقطع دوم پذیرفتاری مغناطیسی مینروژنیک به‌خوبی شدت فرآیندهای خاک سازی را در افق‌ها آشکار کرد.

کلمات کلیدی

, رسوبات لسی, خاک قدیمی, پذیرفتاری مغناطیسی, کربنات‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050125,
author = {نجفی کرسامی, حامد and کریمی کارویه, علیرضا and فرهاد خرمالی and شمس الله ایوبی and حق نیا, غلامحسین},
title = {مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {رسوبات لسی، خاک قدیمی، پذیرفتاری مغناطیسی، کربنات‌های ثانوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک
%A نجفی کرسامی, حامد
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A فرهاد خرمالی
%A شمس الله ایوبی
%A حق نیا, غلامحسین
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]