زمین شناسی کاربردی پیشرفته, شماره (15), سال (2015-5) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد) )

نویسندگان: نرجس قهرمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شن و ماسه مصالح مورد نیاز در عملیات ساختمانی، بتن سازی و بخصوص پروژه های راهسازی می باشد. بیشترین برداشت مصالح مورد نیاز از بستر رودخانه ها و مصالح طبیعی صورت می پذیرد. اما این برداشت های بی رویه باعث بروز مشکلات بیشماری در اکوسیستم و طبیعت گردیده است به طوری که امروزه برداشت مصالح رودخانه ای در بسیاری از شهرها و کشورهای جهان ممنوع شده است. از این رو جوامع به سمت برداشت مصالح کوهی) شکسته (روی آورده اند. این مصالح دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آنها را جایگزین مصالح رودخانه ای نموده است. در این پژوهش ضمن بررسی منابع قرضه رودخانه ای یکی از محورهای برداشت مصالح شهر مشهد) محور سرخس ( یک منبع کوهی مناسب در همین محور معرفی شده است. مصالح کوهی با توجه به کیفیت و خواص منحصر به فرد خود، مقاومت بالایی را در بتن و سایر کاربردهای این مصالح ایجاد می کند ضمن اینکه طول عمر این مصالح نیز بالاتر می باشد. علاوه بر این کاربرد اینگونه مصالح مشکلات زیست محیطی موجود در منطقه را به نحو چشمگیری کاهش می دهند. در این خصوص، ضمن تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی این مصالح از جمله درصد کربنات کلسیم، مقاومت فشاری خشک و اشباع نمونه، جذب آب، چگالی و وزن مخصوص، مواد مضر، واکنش قلیایی و سایش لس آنجلس، طرح اختلاط های مختلفی با مصالح گردگوشه و شکسته ساخته شده و مقاومت 7 و 28 روزه بتن و همچنین اسلامپ آن اندازه گیری گردیده است. نتایج آزمایشات حاکی از آن است که استفاده از مصالح آهکی شکسته شده در بتن باعث بهبود خواص آن می گردد

کلمات کلیدی

, خصوصیات مهندسی, مصالح کوهی)شکسته(, طرحاختلاط, مقاومت فشاری بتن, محور سرخس, سازند مزدوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050126,
author = {قهرمانی, نرجس and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد)},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2015},
number = {15},
month = {May},
issn = {2251-7057},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {خصوصیات مهندسی، مصالح کوهی)شکسته(، طرحاختلاط، مقاومت فشاری بتن، محور سرخس، سازند مزدوران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد)
%A قهرمانی, نرجس
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2015

[Download]