پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (5), شماره (15), سال (2014-8) , صفحات (11-21)

عنوان : ( جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک امام رضا (ع) )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیعیان و پیروان ائمه اطهار از صدر اسلام در تلاش بودند که نام ائمه را در سکه ها نقر نمایند، گرچه نام حضرت علی (ع) و امام رضا (ع) در سکه های دوره اولیه اسلامی وجود دارد اما از دوره ایلخانی به خصوص غازان خان نام ائمه اطهار به طور رسمی در سکه ها آورده شد، ضرب سکه های طلا ونقره به نام امام رضا و نوشتن نام آن حضرت بر سکه ها از سال 202 هـجری و از دوره مأمون عباسی آغاز گردید اولین سکه به نام ایشان در خراسان در شهرهای مرو و سمرقند و در مرحله بعد در اصفهان ضرب گردید که در آنها آن حضرت «ولیعهدمسلمین» نامیده شده اند نه ولیعهد مأمون به علت محبوبیت امام رضا (ع) در بین مردم حتی پس از شهادت امام ضرب سکه به نام ایشان رواج داشته است، بسیاری از پادشاهان چون از نفوذ معنوی امام رضا در بین مردم آگاهی داشتند تلاش نمودند با نشان دادن ارادت خود به آن امام همام بر میزان محبوبیت خود بیافزایند، بنابراین ضرب سکه به نام آن حضرت در دوران صفویه و پس از آن رونق بسیاری گرفت، نوشتن نام و القاب و صفات امام رضا (ع) و همچنین نقش گنبد و بارگاه امام بر سکه ها نشان از اهمیت مقام والای آن امام همام دارد. روش بکارگرفته شده در این پژوهش، روش تاریخی با تکیه بر منابع کتابخانه ای می باشد، مهمترین یافته تحقیق آن است که نشان می دهد که ائمه اطهار و به ویژه امام رضا در بین مردم عزیز و بسیار محترم بوده اند و صاحبان قدرت مجبور بودند به خاطر نفوذ تشیع از نام آنان استفاده کرده و از آنان به بزرگی یاد کنند و به نام آنان سکه ضرب نمایند. کلید واژه : سکه ، تشیع ، امام رضا ( ع ) ، صفات ، پادشاهان

کلمات کلیدی

, سکه , تشیع , امام رضا ( ع ) , صفات , پادشاهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050181,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک امام رضا (ع)},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2014},
volume = {5},
number = {15},
month = {August},
issn = {2251-6131},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {سکه ، تشیع ، امام رضا ( ع ) ، صفات ، پادشاهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک امام رضا (ع)
%A سرافرازی, عباس
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2014

[Download]