نقد ادبی, دوره (7), شماره (27), سال (2014-12) , صفحات (183-199)

عنوان : ( بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی )

نویسندگان: محسن رودمعجنی , عبداله رادمرد , مهناز محمدزاده اوغاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیدالدین فضل‌الله همدانی هنگامی از سوی ‌غازان‌خان به مقام وزارت رسید که ایران در اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی به‌سر می­ برد. او دلیل این نابسامانی را شیوة غلط کشورداری مغولان می­دانست و کوشید تا با بهره ­گیری از نظام اندیشگانی ایران‌شهری، حکومت ایلخانی را به قدرتی مرکزی بدل کند. بخشی از کوشش رشیدالدین برای ایجاد تغییرات سیاسی در زبان نوشته­های او نمایان است. رشیدالدین با به‌کارگیری ساختارهای خاص زبانی، مفاهیم سیاسی را در چارچوب نظام اندیشگانی ایران‌شهری برساخت. نگارندگان در این مقاله با بهره ­گیری از ابزارهای زبانی­ای مانند نامیدن، برگزیدن واژه، انتخاب فعل و استعاره ­های مفهومی، به نحوة شکل گیری سه مفهوم سیاسیِ پادشاه، رعیت و دین در مکاتبات رشیدالدین پرداخته‌اند. رشیدالدین در انتخاب نوع القاب، اصطلاحات و واژگان برای حاکمان مغول به پادشاهان پیشین ایرانی چشم داشته است. او با این شیوة بیان، حکومت ایلخانی را حکومتی ایرانی جلوه داده و چیرگی صحرانشینان مغول بر سرزمین ایران را توجیه کرده است. بررسی نوع افعال موجود در نامه­ ها نیز نشان می­ دهد رشیدالدین در تحولات اجتماعی، نقش فاعلی برجسته‌ای برای رعیت قائل نیست. افعالی که او برای رعیت به‌کار می‌برد، بیشتر شامل افعال اسنادی، تصریف‌های فعل «داشتن» و جمله‌های شبه‌مجهول است که نقش فاعلی بسیار کم­رنگی دارند. رشیدالدین فضل‌الله، دین را به‌عنوان ابزاری برای بخشیدن اقتدار بیشتر به حکومت ایلخانی به‌کار می­ برد؛ به همین دلیل حاکم نومسلمان ایلخانی را «پادشاه اسلام»، «حامی بلادالله» و «حارس عبادالله» می­ نامد.

کلمات کلیدی

رشیدالدین فضل‌الله همدانی؛ سوانح الافکار رشیدی؛ پادشاه؛ رعیت؛ دین؛ اندیشة ایران‌شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050189,
author = {رودمعجنی, محسن and رادمرد, عبداله and محمدزاده اوغاز, مهناز},
title = {بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {27},
month = {December},
issn = {2008-0360},
pages = {183--199},
numpages = {16},
keywords = {رشیدالدین فضل‌الله همدانی؛ سوانح الافکار رشیدی؛ پادشاه؛ رعیت؛ دین؛ اندیشة ایران‌شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی
%A رودمعجنی, محسن
%A رادمرد, عبداله
%A محمدزاده اوغاز, مهناز
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2014

[Download]