همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , 2015-05-21

عنوان : ( معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان دارویی به عنوان بخشی از منابع طبیعی، یکی از مهمترین منابع تامین غذایی و دارویی بشر در طول نسل‌ها بوده اند. از آنجا که نتایج حاصل از مطالعات فلورستیک در شناخت شرایط لازم برای رشد و بهره برداری از گیاهان بومی و دارویی کاربرد دارد، مطالعه‌ای برای شناسایی گیاهان دارویی در منطقه دره ارغوان، شهرستان طرقبه (مشهد) با وسعت 700 هکتار و در فصل رویشی سال 1393 انجام گرفت. اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن خشک و بیابانی است. پس از عملیات صحرایی، شناسایی گیاهان منطقه‌‌ی مذکور و تفکیک گیاهان دارویی با کمک منابع و فلورهای معتبر در هرباریوم دانشکده علوم و پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. از میان 197 گونه‌گیاهی شناسایی شده، 25 گونه بعنوان گیاه دارویی تشخیص داده شدند. برخی از گونه‌های دارویی شامل Bunium persicum (Boiss.) B.fedtsch. ، Hymenocrater calycinus Benth، Alcea angulata Freyn & Sint و Sanguisorba minor Scop. از فراوان‌ترین گونه‌های دارویی منطقه دره ارغوان، که دارای سطح پراکنش وسیعی هستند و در اکثر نقاط منطقه به چشم می‌‌‌خورند. درصد کل گیاهان دارویی منطقه 68/12% بود. همچنین با توجه به حضور فراوانی گونه‌های دارویی در سطح منطقه و خواص دارویی و صنعتی که دارند، لازم است با توجه به سازش آنها با شرایط طبیعی منطقه، به حفظ و تقویت آنها اقدام و با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب در جهت بهره‌برداری بهینه از این منابع طبیعی سرشار و مناسب، به اقتصاد منطقه و کشور کمک شایانی نمود.

کلمات کلیدی

, گیاهان بومی و دارویی, دره‌ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050251,
author = {نوربخش حسینی, وجیهه السادات and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل and معماریانی, فرشید},
title = {معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گیاهان بومی و دارویی، دره‌ی ارغوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی
%A نوربخش حسینی, وجیهه السادات
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%A معماریانی, فرشید
%J همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی
%D 2015

[Download]