اولین همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , 2015-05-21

عنوان : ( مطالعه فلوریستیک منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان بخشی از ظرفیت مراتع و منابع طبیعی محسوب می‌شوند و مطالعات فلوریستیک راه شناسایی و معرفی گونه‌های گیاهی و همچنین بررسی رویشگاه آنها است. همچنین مطالعات فلوریستیک گاه منجر به کشف گونه‌های جدید و زمینه ساز بررسی‌‌های بیشتر در جهت مدیریت، افزایش پتانسیل و بهره‌برداری از منابع طبیعی می‌گردد. در این مطالعه دره ارغوان در غرب شهرستان مشهد و در فاصله 7 کیلومتری جنوب غربی شهر طرقبه در مختصات جغرافیایی طول‌های"24'16˚59 الی "14'24˚59 شرقی و عرضهای"05'16˚36 الی"55'18˚36 شمالی مورد مطالعه فلوریستیک قرار گرفت. اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن خشک و بیابانی است.نواحی دشتی و تپه ماهوری شکل دهنده سیمای اصلی دره ارغوان هستند. شناسایی گیاهان دره ارغوان با کمکفلورهای معتبردر هرباریوم دانشکده علوم و پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در بررسی مقدماتی فلور این منطقه، تعداد 197 گونه‌ی گیاهی شناسایی شد. این گونه‌ها متعلق به 136 سرده و 46 تیره می‌باشند. بیشترین گونه‌ها به ترتیب متعلق به تیره‌هایAsteraceae با 25گونه، تیرهPoaceae با 21 و Apiaceae با 18 گونه بودند. بررسی کورولوژی گونه‌های منطقه‌ی دره ارغوان نشان داد که اغلب گونه‌ها متعلق به ناحیه ایران و تورانی هستند. تروفیت‌ها و همی‌کریپتوفیت‌ها از مهمترین اشکال زیستی منطقه هستند.

کلمات کلیدی

, فلور, شکل زیستی, دره‌ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050252,
author = {نوربخش حسینی, وجیهه السادات and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل and معماریانی, فرشید},
title = {مطالعه فلوریستیک منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فلور، شکل زیستی، دره‌ی ارغوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فلوریستیک منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی
%A نوربخش حسینی, وجیهه السادات
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%A معماریانی, فرشید
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی
%D 2015

[Download]