آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (381-389)

عنوان : ( مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان) )

نویسندگان: محمد محمدمیرزایی قالی باف , سعیدرضا خداشناس , محمد هادی داودی , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سدهای زیر زمینی کاربردهای قابل توجه ای برای ذخیره آب دارند. معمولا" این سدها ، دارای حجمی به مراتب کمتر از سدهای سطحی هستند. بنابر این مدیریت بهره برداری از این سدها دارای اهمیت خاصی است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از مدل عددی PMWIN میزان آب قابل برداشت از مخزن سد زیرزمینی ده میان شهرستان راور در استان کرمان در قبال گزینه های مختلفی از شرایط پمپاژ مورد بررسی قرار گیرد، در همین راستا با اطلاعات جمع آوری شده از این منطقه، آبخوان توسط مدل سه بعدی با روش تفاضل محدود شبیه سازی و مورد واسنجی و صحت سنجی قرار گرفت. سپس مدل جهت شبیه سازی گزینه های مورد نظر استفاده شد. این مدل سازی نشان داد که همزمان با اولین آبگیری سد، نمی توان از چاهی که در مخزن ودر نزدیکی بدنه سد حفر شده حتی به میزان کم هم آبگیری کرد. اما از سال دوم امکان برداشت از همان چاه به میزان کم وجود دارد و در صورت استفاده از چاهی در فاصله دورتر امکان برداشت بیشتر وجود دارد. همچنین تاثیر ایجاد گالری زیر زمینی در حالتهای مختلف بررسی شد و مشخص شد که تاثیر چندانی بر نرخ برداشت ندارد.

کلمات کلیدی

, راورکرمان , سد زیرزمینی, مدل عددی , استخراج آب, PMWIN.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050255,
author = {محمدمیرزایی قالی باف, محمد and خداشناس, سعیدرضا and محمد هادی داودی and داوری, کامران},
title = {مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {381--389},
numpages = {8},
keywords = {راورکرمان ، سد زیرزمینی،مدل عددی ،استخراج آب،PMWIN.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان)
%A محمدمیرزایی قالی باف, محمد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A محمد هادی داودی
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]