کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24

عنوان : ( تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان )

نویسندگان: جعفر جاقوری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش معکوس تعمیم یافته جهت تعیین اثرات ساختگاهی محلی در ناحیه زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان آذربایجان شرقی استفاده شده است. این مطالعه بر مبنای پنجره امواج برشی حاصل از پسلرزه های این زمینلرزه می باشد. 2640 رکورد سه مؤلفه ای باند پهن و 2100 رکورد تک مؤلفه ای باند کوتاه از 1650 پسلرزه با بزرگی ( )c 0 تا 3 استفاده شده است. رکورد ها در مدت 29 روز توسط شبکه لرزه نگاری موقت مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در 10 / بین 2 M 0/ در محدوده فرکانسی 1 Qs1  0.03379f - ایستگاه ) 5 ایستگاه باند پهن و 5 ایستگاه باند کوتاه( به ثبت رسیدند. فاکتور کیفیت موج برشی بصورت رابطه 1.081 تا 10 هرتز ، به وسیله برازش تعیین شد. همچنین ضریب بزرگنمایی در محل هر ایستگاه تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, اثرات ساختگاهی محلی, امواج برشی, زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050266,
author = {جاقوری, جعفر and صادقی, حسین and حسینی, سیدکیوان},
title = {تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1394},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اثرات ساختگاهی محلی، امواج برشی، زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان
%A جاقوری, جعفر
%A صادقی, حسین
%A حسینی, سیدکیوان
%J کنفرانس فیزیک ایران 1394
%D 2015

[Download]