دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14

عنوان : ( بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس )

نویسندگان: محمد کارآمد تبریزی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش صنعت خودرو سبب شده تا لاستیک¬های فرسوده به دلیل عدم تجزیه در طبیعت به عنوان یکی از آلاینده¬های زیست محیطی در دهه¬های اخیر مطرح شوند و موضوع استفاده مجدد یا به عبارتی بازیافت لاستیک¬های فرسوده مورد توجه مهندسین قرار گیرد. استفاده از خرده لاستیک¬ها به صورت مخلوط با خاک، یکی از راه‌حل¬هائی است که برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی ناشی از دفن لاستیک¬ها ارائه شده است. لذا در پژوهش حاضر با انجام آزمایش¬های شناسائی و آزمایش¬های تراکم، به مطالعه مؤلفه¬های تراکمی خاک رس تسلیح شده با خرده لاستیک پرداخته شده است. آزمون¬¬های تراکم برای نمونه¬های حاوی صفر، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد وزنی خرده لاستیک انجام شده و برای اولین بار، با توجه به حضور دو جنس مختلف مصالح که ذرات آنها وزن مخصوص¬های متفاوتی دارند، روابط وزنی- حجمی اصلاح گردیده و بر اساس روابط جدید و نتایج آزمایش¬های تراکم، تغییرات تخلخل در تراکم¬های مختلف با درصد وزنی خرده لاستیک موجود در مخلوط تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, خاک رس, خرده لاستیک (گرانول), آزمایش تراکم, تخلخل, روابط وزنی- حجمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050296,
author = {کارآمد تبریزی, محمد and ابریشمی, سعید and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {خاک رس، خرده لاستیک (گرانول)، آزمایش تراکم، تخلخل، روابط وزنی- حجمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس
%A کارآمد تبریزی, محمد
%A ابریشمی, سعید
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2015

[Download]