دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روش های عددی و تحلیلی )

نویسندگان: پیمان میانجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر، برای ترسیم نمودار ظرفیت باربری پیهای عمیق روابط مختلفی توسط محققان ارائه شده است، که هر کدام با توجه به تفاوت در نوع پارامترهای مورد استفاده و شرایط خاک مورد نیاز، جواب های متفاوت و گاهی با اختلاف زیادی را ارائه می دهند. این اختلافات بین نتایج بدست آمده از روابط مختلف لزوم بررسی دقیق تر را نشان می دهد؛ امروزه صحت سنجی و دقت این روابط با وجود نرم افزارهای دقیق عددی به راحتی امکان پذیر است. در این پژوهش یک ریزشمع تک به طول 10 متر در خاک ماسه ای خشک با استفاده از نرمافزار PLAXIS3D Foundation مدل گردیده و با نمودار ظرفیت باربری بدست آمده از روابط روش های تحلیلی مورد مقایسه قرار گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, ریزشمع, نمودار ظرفیت باربری, روش تحلیلی, مدل سازی عددی, PLAXIS 3D Foundation
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050305,
author = {میانجی, پیمان and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روش های عددی و تحلیلی},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ریزشمع، نمودار ظرفیت باربری، روش تحلیلی، مدل سازی عددی، PLAXIS 3D Foundation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روش های عددی و تحلیلی
%A میانجی, پیمان
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]