کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2015-09-16

عنوان : ( استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و بهینه‌سازی استوار برای سهم‌بندی سرمایه‌ای )

نویسندگان: فاطمه قاسمی بجد , حمیدرضا کوشا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق پیش رو مدلی جدید برای حل مسأله بودجه¬بندی سرمایه ارائه شده است. یک سازمان با فرصت¬های متنوعی برای سرمایه‌گذاری مواجه است، همچنین منابع مالی سازمان محدودند و سرمایه‌گذاری در همه گزینه‌ها، ممکن نیست. از این رو بحث بودجه‌بندی و سهم‌بندی سرمایه، اهمیت می‌یابد. برخی پارامترهای مرتبط با این مسأله، به‌واسطه ماهیتشان قطعی نیستند. همچنین محدودیت‌های مسأله بودجه‌بندی بر روی میزان بودجه در هر دوره بوده و در نتیجه سخت نیستند بدان معنا که می‌توان تا حدی از آن‌ها عدول نمود. برنامه‌ریزی آرمانی روشی برای حل مسائل چند هدفه با محدودیت¬های نرم می-باشد. همچنین بهینه¬سازی استوار رویکردی برای مقابله با عدم قطعیت در مدل¬سازی ریاضی است. در این مقاله مدل افق زمانی برای مسأله بودجه¬بندی سرمایه، با کمک برنامه¬ریزی آرمانی بازنویسی شده است. سپس با در نظر گرفتن هزینه¬ها و درآمدها یا همان جریان¬های نقدی پروژه¬ها، به عنوان پارامترهای غیرقطعی، مدل آرمانی حاصل، به روش بازه¬ای استوار شده است. از مدل پیشنهادی برای حل مسائلی با ابعاد مختلف، استفاده شده و نتایج بررسی شده است. در انتها نیز مزایای این مدل نسبت به مدل¬های پیشین بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, سهم‌بندی سرمایه, آرمان بودجه, نقدینگی پایان دوره, جواب استوار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050311,
author = {فاطمه قاسمی بجد and کوشا, حمیدرضا},
title = {استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و بهینه‌سازی استوار برای سهم‌بندی سرمایه‌ای},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سهم‌بندی سرمایه، آرمان بودجه، نقدینگی پایان دوره، جواب استوار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و بهینه‌سازی استوار برای سهم‌بندی سرمایه‌ای
%A فاطمه قاسمی بجد
%A کوشا, حمیدرضا
%J کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2015

[Download]