کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع , 2015-06-16

عنوان : ( مدل استوار آرمانی برای حل مسأله بودجه‌بندی سرمایه )

نویسندگان: فاطمه قاسمی بجد , حمیدرضا کوشا ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بودجه¬بندی سرمایه یعنی تصمیم¬گیری در این مورد که منابع مالی سازمان در چه راهی صرف شود، از جمله مسائل مهمی است که با عدم قطعیت پیوند دارد. هزینه¬ها و درآمدها یا همان جریان¬های نقدی پروژه¬های مورد بررسی در طی دوره¬های برنامه¬ریزی، قطعی نیستند. محدودیت¬های مسأله بودجه¬بندی بر روی میزان بودجه در هر دوره بوده و در نتیجه سخت نیستند بدان معنا که می¬توان تا مقدار کمی از آن¬ها عدول نمود. برنامه¬ریزی آرمانی روشی برای حل مسائل چند هدفه با محدودیت¬های نرم می¬باشد. همچنین بهینه¬سازی استوار رویکردی برای مقابله با عدم قطعیت در مدل¬سازی ریاضی است و منجر به اتخاذ تصمیمی می¬شود شدنی بودن جواب را در صورت انحراف پارامترهای غیرقطعی از مقدار اسمی خود، تضمین می¬کند. در این مقاله مدل افق زمانی برای مسأله بودجه¬بندی سرمایه با کمک برنامه¬ریزی آرمانی بازنویسی شده و سپس به روش بازه¬ای استوار شده است. از مدل ارائه شده برای حل مسائلی با ابعاد مختلف، با کدنویسی در نرم¬افزار گمز، استفاده شده، نتایج تحلیل شده و مزایای آن نسبت به مدل¬های پیشین برشمرده شده است.

کلمات کلیدی

, بودجه¬بندی سرمایه, برنامه¬ریزی آرمانی, بهینه¬سازی استوار, جواب شدنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050312,
author = {فاطمه قاسمی بجد and کوشا, حمیدرضا},
title = {مدل استوار آرمانی برای حل مسأله بودجه‌بندی سرمایه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بودجه¬بندی سرمایه، برنامه¬ریزی آرمانی، بهینه¬سازی استوار، جواب شدنی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل استوار آرمانی برای حل مسأله بودجه‌بندی سرمایه
%A فاطمه قاسمی بجد
%A کوشا, حمیدرضا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]