سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2014-11-12

عنوان : ( معرفی بسترهای نفوذپذیر در راستای کنترل سیلاب شهری و کاهش آلاینده های زیست محیطی )

نویسندگان: حمیدرضا رحیمی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های سنتی کنترل سیلاب شهری بر مبنای خروج سریع روانابناشی از باران، بوسیله زهکش ها و جوی های تعبیه شده، می باشد. در اکثر نقاط کشور ما نیز همچنان برای کنترل و مهار سیلاب شهری از روش های سنتی استفاده می شود.حال آنکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته روش های نوینی برای مهار سیلاب های شهری و حتی استفاده از رواناب های حاصل بکار گرفته شده است. یکی از روش های نوین و مرسوم بکارگیری بسترهای نفوذپذیر است که ضمن کاهش رواناب و آبدهی سفره های زیر زمینی؛ امکان استفاده مجدد از آب های نفوذ کرده را فراهم می کند.در این تحقیق که بر اساس مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته است ضمن بررسی این پدیده به مطالعه و مقایسه کیفی آب های نفوذ کرده نیز می پردازیم. طبق آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته اگر بسترهای نفوذپذیر به درستی طراحی و نصب شوند قادر خواهند بود تا 80 درصد رسوبات؛ 60 درصد فسفر؛ 85 درصد نیتروژن ؛ 70 درصد از فلزات سنگین و 98 درصد از چربی¬های رواناب را حذف و در خود نگهداری کنند

کلمات کلیدی

, بسترهای نفوذپذیر, سیلاب شهری و آلاینده های رواناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050314,
author = {رحیمی, حمیدرضا and خداشناس, سعیدرضا},
title = {معرفی بسترهای نفوذپذیر در راستای کنترل سیلاب شهری و کاهش آلاینده های زیست محیطی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بسترهای نفوذپذیر، سیلاب شهری و آلاینده های رواناب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی بسترهای نفوذپذیر در راستای کنترل سیلاب شهری و کاهش آلاینده های زیست محیطی
%A رحیمی, حمیدرضا
%A خداشناس, سعیدرضا
%J سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2014

[Download]