سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2015-03-04

عنوان : ( تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس carum copticum روی باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumبه روش انتشار در آگار )

نویسندگان: سیما خسروی پور , رویا رضائیان دلویی , محمد محسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از اسانس ها ی گیاهی به عنوان ترکیبات آنتی باکتریال طبیعی مورد توجه اکثر محققین قرار گرفته است. این تحقیق با هدف تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی و ضدباکتریایی اسانس زنیان (Carum copticum L.) روی باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum به عنوان پاتوژن گیاهی در محیط کشت مغذی انجام گرفت. در این مطالعه ترکیبات شیمیایی اسانس زنیان با استفاده از دستگاه GC/MS شناسایی گردید. اسانس زنیان با غلظت های ۰.۰۰۴ تا ۴ درصد درمحیط کشت مغذی تهیه گردید. فعالیت ضد باکتری اسانس در مقایسه با دیسک آنتی بیوتیک جنتامایسین با استفاده از روش انتشار در آگار تعیین گردید. قطر هاله عدم رشد در خصوص باکتری پکتوباکتریوم کاروتوورم از ۰.۱۴± ۵.۷ تا ۰.۹۵ ± ۲۷.۴ میلی متر به ترتیب در غلظت های ۰.۰۰۴٪ تا ۴درصد متغییر بود. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد که اسانس زنیان می تواند جایگزین مناسبی در کنترل باکتریهای بیمارگر گیاهی باشد.

کلمات کلیدی

, خاصیت ضد باکتریایی, زنیان, Pectobacterium carotovorum subsp.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050324,
author = {سیما خسروی پور and رویا رضائیان دلویی and محسن زاده, محمد},
title = {تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس carum copticum روی باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumبه روش انتشار در آگار},
booktitle = {سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خاصیت ضد باکتریایی، زنیان، Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس carum copticum روی باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumبه روش انتشار در آگار
%A سیما خسروی پور
%A رویا رضائیان دلویی
%A محسن زاده, محمد
%J سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
%D 2015

[Download]