سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2015-03-04

عنوان : ( تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس اسطوخودوس بر روی Pectobacterium carotovorum )

نویسندگان: مونا علایی , رویا رضائیان دلویی , محمد محسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهان در کنترل انواع بیماری¬های گیاهی از جمله بیماری¬های قارچی، باکتریائی، ویروسی و نماتدها مورد توجه اکثر محققین قرار گرفته است. پیدایش پدید ه های مقاومت به انواع آنتی بیوتیک ها، مسمومیت های ناشی از مصرف سموم شیمیائی و نیز اثرات سوء باقی ¬مانده¬های سموم مشکلات زیادی را برای سلامت انسان و محیط زیست فرآهم آورده است. از این رو بسیاری ازمحققان با استفاده از فن آوری جدید تهیه و فرمولاسیون سموم غیر شیمیائی با پایه و منشاء گیاهی مبادرت به کنترل تلفیقی بیمار ی¬های مهم گیاهی را مورد بررسی قرار داده¬اند. این تحقیق با هدف تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس اسطوخودوس بر روی باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum انجام گرفت. در این مطالعه بعد از شناسایی مواد موثره اسانس اسطوخودوس، در غلظت های ۰.۰۰۴ تا ۴ درصد درمحیط کشت براث مغذی تهیه گردید و سپس حداقل غلظت بازدارنگی به روش سری دوبرابر رقت لوله ای تعیین گردید. کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام گردید. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس اسطوخودوس بر علیه باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum معادل ۲٪ می باشد. در این غلظت هیچ گونه رشد قابل مشاهده ای وجود نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که از اسانس اسطوخودوس می توان در کنترل باکتریهای بیمارگر گیاهی از جمله Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, اسطوخودوس , MIC , حداقل غلظت بازدارندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050325,
author = {مونا علایی and رویا رضائیان دلویی and محسن زاده, محمد},
title = {تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس اسطوخودوس بر روی Pectobacterium carotovorum},
booktitle = {سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اسطوخودوس ، MIC ، حداقل غلظت بازدارندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس اسطوخودوس بر روی Pectobacterium carotovorum
%A مونا علایی
%A رویا رضائیان دلویی
%A محسن زاده, محمد
%J سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
%D 2015

[Download]